Een post

Na meer dan tien jaar intensieve gesprekken hebben werkgevers, werknemers en overheid midden juni 2020 een akkoord bereikt over een fundamentele herziening van het pensioenstelsel in Nederland. Belangrijke onderdelen van het akkoord zijn dat het pensioen flexibeler wordt, maar ook dat u vooraf minder zekerheid heeft over het bedrag dat u pensioendatum ontvangt. De verwachting is dat het nog wel even duurt voordat alle details van het pensioenakkoord verder zijn uitgewerkt en vastgesteld. Op dit moment wordt gesproken over invoering van de wijzigingen per 2026.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*